Status oppdatering vedrørende nye retningslinjer og påbud om hjemmekontor COVID-19

Det er blitt innført nye retningslinjer ifm COVID-19 og påbud hjemmekontor så langt det er praktisk mulig. Det er viktig at vi er på vakt og agerer raskt nå som regjeringen innfører nye, landsdekkende tiltak etter smitteøkning i landet. Det er forskjellige regler i de forskjellige kommuner. Oslo er spesielt strengt. Det betyr at vi må begynne å ha oversikt over våre nærkontakter og generelt begrense den sosiale interaksjonen med andre til et minimum. Vi må få ned mobiliteten i samfunnet. Det er vårt ansvar på å ta dette veldig seriøst. Det gjelder både som bedrift men også som ansatte i selskapet.  Samtidig er det avgjørende at vi fortsatt sikre god daglig drift for alle våre virksomheter. Vi har også et ansvar for å levere på våre forpliktelser til våre kunder og videreutvikle en trygg og sikker arbeidsplass. Det gjør vi best ved å fortsette all virksomhet som normalt, men nå fra hjemmekontor.  

I går ble det innført påbud om hjemmekontor så langt det er praktisk mulig for alle som jobber i Oslo. Det skyldes at det å oppholde seg i samme rom i mer enn 15 minutter øker smittefaren betydelig. Gjennom den første bølgen i mars/april/mai har vi dokumentert at det praktisk er mulig for oss å ha ordinær drift med hjemmekontor. Dersom det er behov for at man skal ha eget utstyr (skjermer, HW) for å utføre jobben så vil vi sikre at dere får tilgang til dette. Dersom det er behov for å være i K11 skal det bare skje i ekstraordinære situasjoner og det må avklares med nærmeste leder. Vi vil registrere alle som er i K11 fremover. Vi forstår at det kan være usikkerhet rundt dette. Vi ønsker å minimere usikkerhet ved å følge en konsekvent linje på oppfølging av retningslinjer og påbud.  Dersom du har noen spørsmål til dette oppfordrer vi deg til å ta kontakt snarest. 

Tiltakene og påbudet gjelder fra torsdag 29. oktober klokken 12. Vi har fått beskjed om at dette vil vare frem til desember. Vi vil følge nøye med å holde dere oppdatert om når det vil bli endringer. I mellomtiden må vi sikre at driften går på en god måte og at alle aktiviteter som kundemøter, leveranser til kunder etc foregår som avtalt. Vi kommer til å holde dere orientert underveis.


Ta vare på dere selv. Vi kom styrket gjennom den første bølgen. Det skal vi også klare denne gangen.